Priser

SportMedic har samverkansavtal med Landstinget i Värmland och följande priser gäller:

  • Patientavgift 200 kr per besök.

  • Högkostnadsskydd gäller och vid uppnådda 1150 kr under aktuell 12-månaders period erhåller man ett s k Frikort. Detta frikort är giltigt för all sjukvårdande behandling inom Landstinget. Patientavgifter hos andra vårdgivare är således giltiga även hos mig och räknas in i ditt högkostnadsskydd= FRISK -landstingets internetbaserade databas.

  • Barn t o m 19 år kostnadsfritt.

  • Skoinlägg i Orfitplast kostar 850 kr/par.

  • BETALNING ENDAST MED BANKKORT I VÅR BETALTERMINAL.