Medicinsk Analys

Boka besök

På SportMedic görs en grundlig medicinsk undersökning med följande innehåll:

  • Kort samtal där man tar en så kallad anamnes (sjukhistoria).

  • Funktionell undersökning av skade/smärtområdet.

  • Neurologisk undersökning.

  • Smärtanalys.

Detta mynnar ut i en DIAGNOS som ligger till grund för lämplig BEHANDLING och REHABTRÄNING.

Behandlingar som jag utför är: Manipulation (kiropraktik), LASER, Stötvågsterapi, Akupunktur, flera metoder av Massage, tejpning, kroppskännedom, utprovning av hjälpmedel och tillverkning av fotortoser. Syftet med behandling är smärtlindring och begynnande läkning av skada, vilket i sin tur möjliggör rörelse och belastning.

Innan en skada kan anses vara helt läkt måste den funktionsprövas och belastas. Detta är synnerligen viktigt för att förhindra återfall. Därför kombineras ofta behandling med REHABTRÄNING för återställande av optimal funktion.

 

 

 

FÖREBYGGANDE åtgärder och UPPFÖLJNING sker i slutskedet av REHABPERIODEN.

Din tid på SportMedic skall upplevas som ett flöde där de olika faserna samverkar och avlöser varandra. 

 

                      

 

 


All tidsbokning sker online- klicka på gröna knappen "Boka besök" för att komma till bokningssidan.

Inga lediga tider-nya läggs automatiskt ut varje måndag kl. 07.00

Semesterperioden infaller 15/7-5/8. För tider fr o m 5/8 se onlinebokningen 29/7. Trevlig sommar 🌞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
besöksräknare