Forskning

 

Hälsmärta!

En pilotstudie

 

Bakgrund: Under de gångna åren har många patienter besökt kliniken med hälsmärtor. Det är vanliga symtom som orsakar stort lidande och försämrad livskvalitet. De som drabbas är främst medelålders till äldre patienter. Även barn kan få hälsmärta i form av en tillväxtsjukdom men det berörs inte i denna studie. 

Syfte: Syftet med denna studie är att dokumentera och undersöka en specifik metod och intervention i en begränsad grupp patienter under en viss tidsperiod. Målet är att finna en åtgärd med låga kostnader, snabba resultat och utan biverkningar. Vi har försökt att standardisera undersökningen så att den lätt kan reproduceras. 

Metod: Efter att ha fått en diagnos tillverkades en speciell ortos/inläggssula av hård orfitplast, att bära varje dag i alla skor. Vi gjorde en uppföljning efter 4 veckor och 6 månader via en telefonintervju.  

Slutsats: Endast 4 av 22 patienter kunde diagnostiseras med en plantar fasciit (=hälsporre) – resterande hälkuddeinflammation. 95,5% av de patienter som diagnostiserats med antingen en plantar fasciit eller hälkuddeflammation sänkte nivån av smärta betydligt under en period av 6 månader genom att bära en avlastande ortopedisk fotortos. Faktum är att smärtan i de flesta fall halverades redan efter de första 4 veckorna.
54,5% av patienterna var helt smärtfria efter 6 månader.Ortosen verkar fungera på både kort och lång sikt. Nivån av smärta sjönk inom några veckor och fortsatte att försvinna gradvis under de följande månaderna. Det finns inga biverkningar rapporterade. Åtgärden är billig, förhållandevis enkel att utföra och bara ett besök/behandling krävs. 

  
Mest överraskande är att inflammation i hälkudden och inte plantar fasciit, verkar vara den vanligaste diagnosen hos vuxna patienter med hälsmärta. Resultaten återspeglar det faktum att hälkuddeinflammation är en ganska okänd sjukdom. När patienter söker vård för hälbesvär får de oftast diagnosen ”hälsporre”.
  
Sunne Sverige Maj 2007
Mats Hansson sjukgymnast spec. Ortopedmedicin och Idrottsmedicin 
SportMedic
Tel. 0565/12937      E-post: [email protected]  


All tidsbokning sker online- klicka på gröna knappen "Boka besök" för att komma till bokningssidan.

Inga lediga tider-nya läggs automatiskt ut varje måndag kl. 07.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
besöksräknare